• แต่งตัวไปงานบวช
    กาลเทศะในการแต่งตัวไปงานบวช

    ก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่า ถึงแม้ Charme’ (ชาร์เม่) จะเป็นเว็บที่ค่อนข้างเกาะติดกับกระแสแฟชั่นจ๋า แต่ในฐานะที่แอดมินเป็นคนไทยคนนึง เมื่อถึงเวลาต้องแต่งตัวไปงานบวชขึ้นมา กาลเทศะคือสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก่อนแฟชั่นเสมอเลยนะคะ กาลเทศะในที่นี้คือแต่งตัวให้ถูกสถานที่ ถูกเวลา ถูกสถานการณ์ เนื่องจากงานบวช ณ จุดนี้ไม่ใช่งานเลี้ยงฉลองก่อนบวช ซึ่งมักจะจัดที่บ้านนาคก่อน

    • Posted 665 days ago
    • 0